Čapljina proglašena Gradom

0
Općina Čapljina postala je i službeno Grad Čapljina! Odluku su danas na sjednici Općinskog vijeća usvojili vijećnici, tako da je Čapljina od danas i službeno grad, piše caportal.net. Odluka je usvojena jednoglasno s 25 glasova za – odnosno za odluku o proglašenju Čapljine gradom bili su svi vijećnici. Načelnik općine postaje gradonačelnik, a Općinsko vijeće sada je Gradsko vijeće. Naziv grada je Grad Čapljina, a sjedište Grada je u Čapljini, Trg kralja Tomislava.
Grad je pravni slijednik Općine Čapljina i ima Ustavom i Zakonom određene mjerodavnosti Grada. Grad preuzima mjerodavnosti, prava i obveze i imovinu Općine Čapljina. Vijećnici u vijeću Općine Čapljina izabrani na lokalnim izborima 2016. godine i radna tijela Općinskog vijeća, nastavljaju s radom kao vijećnici u Gradskom vijeću i radna tijela Gradskog vijeća sa mjerodavnostima utvrđenim Statutom, Poslovnikom i ovom odlukom, sve do okončanja narednih lokalnih izbora, sukladno zakonu.
Osobe izabrane ili imenovane od strane Općinskog vijeća nastavljaju sa radom u Gradu Čapljini do isteka mandata na koji su izabrani ili imenovani, osim ukoliko ne podnesu ostavku ili budu razriješeni, na način i u postupku propisanim zakonom.
Načelnik Općine Čapljina neposredno izabran na lokalnim izborima 2016. godine nastavlja sa radom kao Gradonačelnik, sa mjerodavnostima utvrđenim ovom odlukom i zakonom, sve do okončanja narednih lokalnih izbora za Gradonačelnika, sukladno zakonu.

Share.

About Author

Comments are closed.