Peradari iz BiH se pripremaju za izvoz jaja za preradu u EU

0
Direktor Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine Ljubomir Kalaba izjavio je da će sve kompanije koje budu izrazile interes za izvoz jaja za preradu i proizvoda od jaja, a za koje se utvrdi da ispunjavaju propisane uvjete za izvoz takvih proizvoda u EU, biti uvrštene u spisak objekata iz kojih je dozvoljen izvoz ovih proizvoda u EU. -Trenutačno nijedan objekt nije podnio zahtjev za izvoz jaja za preradu i proizvoda od jaja u EU – kazao je Kalaba Feni.
Prema riječima predsjednika Koordinacije peradara/živinara u BiH Edina Jabandžića, promijenjen je koncept pristupa europskom tržištu zbog čega još nijedna tvrtka nije podnijela zahtjev za izvoz prerađevina od jaja. – Nekoliko objekata ranije je podnijelo zahtjev za izvoz jaja na tržište EU. Nismo očekivali da će EU odvojiti posebno dva lota od kojih se jedan odnosi na izvoz jaja, a drugi na izvoz prerađevina od jaja.
Faktički smo očekivali da, kada dobijemo dozvolu za izvoz jaja, po automatizmu dobijamo dozvolu i za izvoz prerađevina od jaja. Pošto je EU to razdvojila, naši privredni subjekti koji su zainteresirani sada će podnijeti zahtjev – pojasnio je Jabandžić. Naglasio je da postoji nekoliko tvrtki koje objektivno ispunjavaju uvjete kao što su “Agreks” i “Bingo”, te drugi veći proizvođači jaja koji će vjerojatno imati interes da prodaju sirovine, odnosno proizvode od jaja. Bosni i Hercegovini je, kako je poznato, nedavno odobren izvoz jaja za preradu na tržište Europske unije. Na sjednici Stalnog komiteta za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje sekcije za kontrole i uvjete uvoza Europsko povjerenstvo dalo je „zeleno svjetlo“ za početak izvoza i te vrste hrane iz BiH u EU. Govoreći o daljnjim procedurama u ovom procesu direktor Kalaba je naveo da se nakon službenog odobrenja i uvrštavanja Bosne i Hercegovine na spisak država iz kojih je odobren izvoz jaja za preradu i proizvoda od jaja u EU, očekuje objava u Službenom glasniku EU, nakon čega će lista stupiti na snagu.
– Poslije toga slijedi proces odobravanja zainteresiranih objekata i nakon odobrenja, spisak odobrenih objekata se šalje u Europsko povjerenstvo u cilju uvrštavanja na listu objekata. Koraci u ovom procesu, prema procedurama EU mogu trajati između 40 i 55 dana – dodao je Kalaba. Prema njegovim riječima, nakon finalnog odobrenja, sav posao vezan za izvoz je na kompanijama i njihovom menadžmentu koji se trebaju probiti na tržište EU i naći trgovce sa kojima bi realizirali ovaj posao.
Što se tiče odobravanja izvoza konzumnih jaja, pojasnio je Kalaba, potrebno je da Europsko povjerenstvo odobri državni plan kontrole salmonele u primarnoj peradarskoj proizvodnji. Navedeni plan je na snazi u Bosni i Hercegovini i već je upućen na odobravanje Europskom povjerenstvu. – Europsko povjerenstvo je dostavilo svoje komentare na postojeći plan i Ured za veterinarstvo BiH u suradnji sa nadležnim tijelima entiteta i Brčko distrikta BiH intenzivno radi na uklanjanju svih uočenih nedostataka u cilju potpune implementacije postojećeg plana – kazao je Kalaba.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović ranije je izjavio da je, nakon odobrenja izvoza pilećeg mesa, izvoz jaja još jedan uspjeh za bh. peradarastvo, ali i cijelu prehrambenu industriju.

Share.

About Author

Comments are closed.