Mostar: Komunalna poduzeća odvozit će krupni otpad svake zadnje subote u mjesecu

0
Iz Odjela za privredu, komunalne i ispekcijske poslove (Služba za komunalne poslove i okoliš) Grada Mostara obavještavaju građane da će gradska komunalna poduzeća organizirati odvoz krupnog otpada (stari namještaj, kućanski aparati, vrtni, biljni otpad i sl.) svake zadnje subote u mjesecu, kada građani mogu odložiti krupni otpad pored kontejnera za komunalni otpad.
Građani i poduzeća mogu osobno odvesti i besplatno odložiti isključivo krupni ili građevinski otpad na gradsku deponiju građevinskog i krupnog otpada u Vrapčićima bb – preko puta stare deponije Uborak, svakim radnim danom od 07 do 14 sati. U Obavijesti se dalje navodi da se na deponiju ne mogu odlagati druge vrste otpada (komunalni otpad, životinjski, opasni otpad, stare gume i sl.). Deponija je ograđena i pod stalnim nadzorom. Poduzeća i građani mogu zatražiti uslugu iznajmljivanja kontejnera i odvoza građevinskog otpada od renoviranja stanova na slijedeće brojeve telefona: 1.JP Komos – 061 203 252 (kontakt osoba Mirsad Omanović) 2.JP Parkovi – 063 314 362 (kontakt osoba Gordana Šarić)
Građani su dužni pridržavati se navedenog u protivnom, novčanom kaznom od 100 do 500 KM kaznit će se građanin: Ako oštećuje posude za otpad, ulijeva u njih tekućinu, baca žeravicu ili vrući pepeo, ostatke životinja,građevinski materijal, glomaznu ambalažu, dijelove kućnog namještaja i slično(čl.123.,st.5. Odluke o komunalnom redu, Sl. Glanik Grada Mostara,br.06/05 U posude za komunalni otpad zabranjeno je odlagati: papirnu ambalažu iz trgovačkih, ugostiteljskih i drugih poslovnih objekata; otpad iz mesnica i trgovina mesom i mesnim prerađevinama; otpad iz zdravstvenih ustanova.
Iz Službe za komunalne poslove i okoliš Grada Mostara ističu kako navedeni poslovni subjekti trebaju sklopiti posebne sporazume s ovlaštenim operaterima koji zbrinjavaju navedene vrste otpada i odlagati ga odvojeno od komunalnog otpada u sklopu svojih poslovnih prostora. Novčanom kaznom od 1000 do 5000 KM kaznit će se poduzeće, druga pravna ustanova, ili pravna osoba, a kaznom od 200 do 1000 KM odgovorna osoba u tim ustanovama, ukoliko ne postupaju sa otpadom na propisani način (čl. 81,82,83) u skladu sa čl.122. st.5. Odluke o komunalnom redu, Sl. Glasnik Grada Mostara,br.0 6/05).

( večernji )

Share.

About Author

Comments are closed.