INTERVJU: Željko Raguž: Klub utemeljitelja HDZ BiH će promicati tradicionalnu hrvatsku političku misao koju HDZ BiH već treće desetljeće baštini i prakticira u političkom životu u BiH

0

Ravnatelj Hrvatskog dokumentacijskog centra Domovinskog rata i zastupnik u Saboru Republike Hrvatske Željko Raguž izabran je za predsjednika Kluba utemeljitelja HDZ BiH na II. izbornoj Skupštini Kluba utemeljitelja HDZ BiH koja je održana 31.svibnja. 2019. U intervjuu za naš portal politika24.net Raguž govori o aktivnostima, ciljevima i zadaćama Kluba, načinu pristupanja Klubu, suradnji s Klubom utemeljitelja HDZ RH, planiranim aktivnostima koje Klub utemeljitelja planira provesti u narednom razdoblju i o trenutnoj političkoj situaciji u BiH.

www.politika24.net: Kažite nam nešto o Klubu utemeljitelja HDZ BiH, aktivnostima, zadaćama i ciljevima Kluba?

Klub utemeljitelja HDZ-a BiH ustanovljen je na inicijativu predsjednika HDZ-a BiH Odlukom Središnjeg odbora HDZ-a BiH o ustanovljavanju zasebne organizacijske cjeline HDZ-a BiH pod nazivom Klub utemeljitelja HDZ-a BiH donesene na 6. sjednici 20. lipnja 2014. godine u Orašju. Prvu izbornu skupštinu Klub utemeljitelja HDZ-a BiH održao je 5. ožujka 2015. godine u Mostaru.

Klub utemeljitelja HDZ-a BiH zasebni je oblik organizacije u sastavu HDZ-a BiH. Okuplja članove HDZ-a BiH iz razdoblja utemeljenja i izgradnje stranke koji žele doprinijeti očuvanju kontinuiteta HDZ-a BiH na izvornim načelima utemeljenja stranke u okviru Programa HDZ-a BiH.

Svrha djelovanja Kluba je suradnja, doprinos i preuzimanje odgovornosti na svim područjima gdje se govori i raspravlja o interesima i položaju utemeljitelja stranke. Klub utemeljitelja HDZ-a BiH okuplja sve članove iz svih društvenih grupacija koji se priklanjaju politici HDZ-a BiH te prihvaćaju njezine političke smjernice na temeljima pozitivne političke i kulturne baštine hrvatskog naroda.

Zadaća i ciljevi Kluba su: sudjelovanje u raspravama o donošenju političkih odluka unutar HDZ-a BiH, aktiviranje političkih interesa članstva putem djelovanja Kluba, zastupanje legitimnih političkih interesa HDZ-a BiH u javnosti te suradnja s nestranačkim organizacijama sličnoga političkog uvjerenja u Bosni i Hercegovini i inozemstvu.

www.politika24.net: Tko sve može biti član Kluba utemeljitelja HDZ BiH?

Članom Kluba utemeljitelja HDZ-a BiH može postati član HDZ-a BiH koji je: bio član HDZ-a BiH u osnivanju i izgradnji HDZ-a BiH najkasnije do prvih višestranačkih izbora u BiH 18.11.1990. godine, aktivan član HDZ-a BiH u kontinuitetu te na odgovarajući način sudjelovao u Domovinskom ratu. Član HDZ-a BiH koji želi postati članom Kluba mora uz valjanu iskaznicu HDZ-a BiH ispuniti i pristupnicu Klubu. Pristupnica se podnosi nadležnom općinskom, gradskom odboru ukoliko je ustrojen odnosno županijskom ili regionalnom odboru te Odboru Kluba HDZ-a BiH Brčko distrikta, koji i odlučuju o prijemu u članstvo.

www.politika24.net: Kakva je suradnja sa Zajednicom utemeljitelja HDZ-a dr. Franjo Tuđman?

Suradnja sa Zajednicom utemeljitelja HDZ-a dr. Franjo Tuđman odvija se posebice oko naših zajedničkih obljetnica s HDZ-om RH kao i zajedničkih nacionalnih obljetnica Hrvata iz BiH i RH.

www.politika24.net: Koje aktivnosti planirate provesti u narednom razdoblju ?

Klub utemeljitelja HDZ-a BiH planira dovršiti ustroj Kluba na prostoru BiH, u svim svojim predviđenim oblicima organiziranja sukladno Pravilniku o radu Kluba utemeljitelja HDZ-a BiH. Klub utemeljitelja HDZ-a BiH će na svim razinama svojeg djelovanja jačati suradnju s tijelima stranke, naročito putem svojih predstavnika u tim tijelima kao i sa svim drugim zajednicama koje djeluju unutar HDZ-a BiH. Klub utemeljitelja HDZ-a BiH davat će inicijative i prijedloge koji mogu doprinijeti boljim rješenjima u određenim oblastima društvenog i političkog života te provoditi politiku i odluke tijela stranke na svim razinama svoje organiziranosti. Radi promicanja programa HDZ-a BiH, Klub utemeljitelja HDZ-a BiH će u okviru svojim redovitih, a po potrebi i izvanrednih aktivnosti organiziranjem javnih tribina i okruglih stolova s temama iz povijesti HDZ-a BiH ili o aktualnim društveno – političkim temama nastojati u javnosti BiH promicati tradicionalnu hrvatsku političku misao koju HDZ BiH već treće desetljeće baštini i prakticira u političkom životu u BiH. Osim njegovanja političke tradicije HDZ-a BiH u političkom životu BiH tijekom  izbora u BiH, Klub utemeljitelja HDZ-a BiH proaktivno će se uključiti u izborne aktivnosti s ciljem doprinosa ukupnim naporima stranke za pobjedom u što većem broju izbornih jedinica, sukladno najvišim demokratskim standardima, tako što će prvenstveno: u okviru Kluba animirati sve utemeljitelje da se aktivno uključe u sve stranačke aktivnosti vezane uz predizbornu kampanju na svim razinama, aktivno sudjelovati u svim stranačkim aktivnostima vezanim uz provedbu izbora te obavljati i sve druge aktivnosti sukladno odlukama i dogovorima unutar stranke i Kluba.

Klub utemeljitelja HDZ-a BiH organizirat će ili sudjelovati u organizaciji kulturnih, športskih i drugih društvenih događaja radi obilježavanja obljetnica, značajnih datuma iz stranačke ili državne povijesti kao što su obljetnice osnivanja HDZ-a BiH, obljetnice Hrvatske zajednice Herceg Bosne, Hrvatskog vijeća obrane i Hrvatske Republike Herceg Bosnu, obljetnice osnivanja HDZ-a BiH u pojedinim općinama, zajedničkih obljetnica s HDZ-om RH kao i zajedničkih nacionalnih obljetnica Hrvata u BiH i RH.

Klub utemeljitelja HDZ-a BiH u suradnji s nadležnim institucijama u BiH i RH radit će na prikupljanju i zaštiti povijesne građe o osnivanju i političkom djelovanju HDZ- a BiH u političkom životu BiH kako bi se došlo do objektivnih činjenica o političkom radu naše stranke te kako bi se samo na utemeljenim činjenica zasnivala legitimna različitost interpretacija o demokratskim procesima u BiH od 1990. do danas.

www.politika24.net: Kako komentirate trenutnu političku situaciju u BiH?

Kada s nužne distance povjesničari budu istraživali uzroke rata u bivšoj Jugoslaviji vjerojatno će zaključiti kako je do njega, između ostalog, došlo jer ni jedan jugoslavenski narod, prije svih Srbi i Hrvati, nisu željeli postati nacionalna manjina u državama koje su nastajale raspadom Jugoslavije. Sličan su odnos, uz Srbe i Hrvate imali i Muslimani, kasniji Bošnjaci u BiH što se posebice vidi po njihovu stavu prema opstanku BiH u sastavu krnje Jugoslavije, bez Slovenije i Hrvatske. Posebice je to bilo snažno izraženo u Bosni i Hercegovini gdje su jedni narodi trebali izgubiti ono što su imali da bi dobili drugi koji su to nekada ili nikada imali. Ostvarenu prevlast Dejtonskim sporazumom i ustrojem dva većinska entiteta srpskog i bošnjačkog srpski i bošnjački politički predstavnici u RS i FBiH zloupotrebljavaju nad Hrvatima i Bošnjacima u RS-u i Hrvatima i Srbima u F BiH. Iako još uvijek u statusu naroda Hrvati su u RS objektivno svedeni na status manjine bez posebno zagarantiranih prava. Od bošnjačkih političkih stranaka u BiH, kroz alijansu, platformu i trostruku bošnjačku zlouporaba izbora hrvatskog člana Predsjedništva BiH to se isto pokušava realizirati i u F BiH.

Zbog takvih ciljeva institucionalni i individualni nositelji političkog identiteta Hrvata u BiH pred svjetskom i domaćom javnosti stalno  se nastoje diskreditirati i kriminalizirati. Neovisno od kontinuirane krize većeg ili manjeg intenziteta kroz koju prolazi BiH nužno je nastaviti naše dosadašnje opravdano protivljenje diskriminaciji i asimilaciji Hrvata u političkom životu BiH kroz ustavne promjene i donošenje novog izbornog zakona te negiranju i krivotvorenju motiva i rezultata Domovinskog rata i svih prošlih povijesnih pokušaja ostvarenja hrvatske narodne slobode u BiH.

( politika24.net )

 

Share.

About Author

Comments are closed.