RS inozemnim kreditorima duguje više od 3,3 milijarde KM

0

Ukupno zaduženje Republike Srpske po neotplaćenim glavnicama inozemnih kredita na kraju prošle godine je iznosilo tri milijarde i 372,4 milijuna, a projektirani unutarnji dug milijardu i 557,5 milijuna KM. Za prvih šest mjeseci ove godine vanjski dug je servisiran u ukupnom iznosu od 141,3 milijuna KM, od čega su servisni troškovi, kamata, komisijska provizija i troškovi ino‐banke 31,1 milijuna KM ili 22 posto od ukupno servisiranog duga.

U Vladinom konsolidiranom izvešću o izvršenju proračuna za prvo polugodiše je navedeno da se iznos plaćene glavnice od 110,2 milijuna KM odnosi na glavnicu po „starim“ i „novim“ kreditima. Kategorija „novih“ kredita odnosi se na dug po osnovu ino-kredite koji je nastao 14. prosinca 1995. godine i kasnije i obuhvaća kredite za podršku proračunu i za investicijske projekte.

Unutarnji dug podrazumijeva opće neisplaćene obveze proračuna RS, te obveze po osnovu devizne štednje i materijalne i nematerijalne štete nastale u razdoblju ratnih dejstava. Od ukupno milijardu i 557,5 milijuna KM unutarnjeg duga za isplatu u gotovini planirano je 268,1 milijun KM, a emisijom obveznica izmirit će se iznos od milijardu i 289,4 milijuna KM. Za prvih šest mjeseci ove godine izvršene su dvije emisije trezorskih zapisa u ukupnoj nominalnoj vrijednosti od 40 milijuna KM i obje imaju dospijeće u 2019. godini.

U istom razdoblju izvršeno je pet emisija dugoročnih obveznica u ukupnoj nominalnoj vrijednosti od 171 milijun KM, dok stanje duga po osnovu emitiranih dugoročnih obveznicana kraju lipnja 2019. godine iznosi 818,8 milijuna KM, navedeno je u konsolidiranom izvješću o izvršenju proračuna RS za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine.

( Fena )

Share.

About Author

Comments are closed.