Sastanak ministra pravde BiH i predsjednika VSTV-a BiH

0

Ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubeša sastao se u Sarajevu sa predsjednikom Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća, Milanom Tegeltijom. Tom prigodom istaknuto je da je vladavina prava od ključne važnosti za stvaranje uzajamnog povjerenja građana u domaći pravosudni sustav, što je čini se jedan od najvećih izazova na putu ka članstvu BiH u EU.

„Ne sporim da je mnogo učinjeno na reformi pravosuđa u BiH ali isto tako jasno je da neki pozitivni iskoraci i dalje nedostaju, što je na domaćim vlastima da u skoroj budućnosti kroz dalje reforme isprave“, izjavio je ministar Grubeša.

Ministar Grubeša i predsjednik Tegeltija između ostalog razgovarali su oko dva Mišljenja koja je usvojilo Visoko i sudsko tužiteljsko vijeće, a koja se odnose na zakone koji su od važnosti ne samo za VSTV BiH, nego za cjelokupno pravosuđe. Riječ je o Mišljenju na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o VSTV- u koje je Ministarstvo pravde BiH pripremilo i uputilo u proceduru pribavljanja mišljenja, te o Mišljenju na Nacrt zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku.

Kada je riječ o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o VSTV- u radi se o neznatnim izmjenama teksta obzirom da se dugo kroz Strukturalni dijalog pričalo o modalitetima reforme Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća, i do sada Radna grupa sačinjena od stručnjaka iz oblasti pravosuđa još nije sačinila tekst prihvatljiv svim članovima.

Ministar je istaknuo da je jedan od ključnih aspekata koji je nužno reformirati je i Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće, jer je u BiH preko 1450 sudaca i tužitelja, a Zakon o Visokom o sudskom i tužiteljskom vijeću je taj koji uređuje sva pitanja koja su ovom skupu ostavljena za raspravu. Važeći Zakon o VSTV-u ima nedostataka, posebno u pogledu imenovanja i disciplinskih postupaka, sukoba interesa, prijave imovinskog stanja, kao i prava na žalbu na konačne odluke VSTV-a.

Nove izmjene Zakona o VSTV tiču se otklanjanja „labave“ odredbe o prijavi imovinskog stanja koje nalažu neku vrstu finansijskog izvješća kojeg treba da dostave suci i tužitelji, ali ne postoji mehanizam za njegovo objavljivanje ili provjeru. Dakle, postojeće zakonsko rješenje ne precizira način kontrole i mehanizme provjere točnosti podataka koji se navode u godišnjim finansijskim izvještajima, kao ni osnov za dostupnost podataka javnosti. Ovo pitanje treba adekvatno riješiti unapređenjem zakonskog okvira, čemu je Ministarstvo pravde BiH pristupilo dok Radna grupa ne pripremi sveobuhvatan tekst izmjene Zakona i predloži modalitet reforme VSTV.

( mpr.gov.ba )

 

Share.

About Author

Comments are closed.