Sjednica Vlade FBiH: Usvojena Odluka o programima utroška na prijedlog Ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica

0
Vlada Federacije BiH usvojila je danas Odluku o programima utroška. Naime, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica je pripremilo četiri odluke sa kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih na razdjelu Proračuna Federacije BiH za 2021. godinu i zaključak o usvajanju Plana povratka za 2021.
Ukupan iznos sredstava predviđenih ovim odlukama iznosi 24,4 milijuna KM. Kroz “Tekeći transferi pojedincima – Transfer za raseljene osobe i povratnike” je osigurano 14,9 milijuna KM, od čega je najveći dio, 9,8 milijuna KM, planirano za obnovu i izgradnju putne, vodovodne i kanalizacijske infrastrukture, objekata vjerskog, sakralnog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, te drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu, kao i pomoć za zapošljavanje kroz razvoj i osnivanje malih, srednjih poduzeća i osnivanje obrtničkih radnji, poljoprivrednu djelatnost, pružanje podrške programima obavljanja pripravničkog staža sa ili bez zasnivanja radnog odnosa, kao i diverzifikaciju privrednih aktivnosti u ruralnim područjima.
Kroz “Tekući transferi pojedincima – Tekući transferi za programe povratka u RS” planiran je iznos od pet milijuna KM, od čega tri milijuna kao pomoć zapošljavanju povratnika kroz razvoj poduzetništva, obrta, malih i srednjih poduzeća, poljoprivrednu djelatnost, pružanje podrške programima stručnog osposobljavanja, ekonomsku suradnju s dijasporom, kao i diverzifikaciju privrednih aktivnoasti u ruralnim područjima. “
Tekući transferi pojedincima – Tekući transfer za zajedničke, međuentitetske i općinske projekte i projekte s nevladinim organizacijama” iznosi 2,5 milijuna KM kao pomoć u infrastrukturnim projektima i drugim projektima za širu društvenu zajednicu, projekti rekonstrukcije stambenih jedinica, projekti ekonomskog osnaživanja povratnika, lokalno, regionalno i međuentitetsko povezivanje, sufinanciranje troškova implementacije zajedničkih projekata, projekata koji se realiziraju putem Fonda za povratak BiH i stvaranje međusobnog povjerenja povratnika i domicilnog stanovništva. “Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – podrška implementaciji održivom povratku izbjeglih i prognanih osoba sa područja regije Srebrenice” iznose dva milijuna KM kao podrška održivom povratku izbjeglih i prognanih osoba s područja regije Srebrenica.

( Fena )
Share.

About Author

Comments are closed.